Det Faste Galleriet

  • Det Faste Galleriet på Drammens Museum viser norsk malerkunst fra J.C.Dahl til i dag. Det inneholder blant annet en stor samling malerier av drammenskunstneren Hans Heyerdahl.

  • Foruten Heyerdahl, viser også utstillingen bilder av Peter Nicolai Arbo, J. C. Dahl, Erik Werenskiold, Christian Krogh, med flere, samt en fyldig seksjon Scandinavian Design.

Skoleoppgaver