Artikler

1900-tallet

Moderne kunst og Scandinavian Design

Den moderne norske kunsten fra etterkrigstiden var abstrakt. Stilen kalles ofte for ”Pariserskolen”.

1900-tallet

Arbeidsliv og tendenskunst

Et tema som kom inn ganske sterkt i mellomkrigstidens norske kunst var arbeidslivet.

1920-tallet

Ny saklighet og Art Deco

De femten-tyve første årene av 1900-tallet så modernismen bli født.

1900-tallet

Fransk Farve -  Ren Kunst -  det Gode Liv

Det friske farvesynet fra Zartmanntiden ble forsterket da mange malere dro til Paris, hvor farverenheten og intensiteten ble ytterligere forsterket.

1890-tallet

Zartmann-elevene: Stemningsmaleri, Jugend og Nyromantikk

Etter naturalismens og friluftsmaleriets gjennombrudd på 1880-tallet, skjedde det en endring på 1890-tallet. Man fikk en fornyet interesse…

1857 - 1913

Hans Heyerdahl

Drammens Museum har hele 36 bilder av Hans Heyerdahl (1857-1913). Samlingen er i hovedsak basert på en testamentarisk gave til Drammen Kunstforening.

1800-tallet

Friluftsmaleri og naturalisme

Det skjedde et markant skifte i norsk kunsthistorie da malerne flyttet sin oppmerksomhet bort fra akademiene i Berlin og München og over til…

1800-tallet

Fra tyske kunstakademier til friluftsmaleri i Paris og på Modum

Historien om norsk kunst er ikke så gammel. Det startet etter 1814 med Johannes Flintoe (1787-1870) og I. C. Dahl (1788-1857) som reiste rundt…

1800-tallet

Norsk 1800-talls kunst

Trender og retninger i norsk malerkunst på 1800-tallet.