Fransk Landskap: (1876-1966). Elev av Bergsliens malerskole, Zahrtmann i København og Whistler i paris. Opphold i Berlin og bosatt i Paris 1908-25.

Torstein Torsteinsson

Fransk Landskap, 1922

(1876-1966). Elev av Bergsliens malerskole, Zahrtmann i København og Whistler i paris. Opphold i Berlin og bosatt i Paris 1908-25.