Gyda: (1876-1966). Elev av Bergsliens malerskole, Zahrtmann i København og Whistler i paris. Opphold i Berlin og bosatt i Paris 1908-25.

Torstein Torsteinsson

Gyda, 1924

(1876-1966). Elev av Bergsliens malerskole, Zahrtmann i København og Whistler i paris. Opphold i Berlin og bosatt i Paris 1908-25.