Holmsbu: (1904-1975). Elev av Per Krohg i Paris 1925, av Otte Skøld i Paris 1926. Kunstakademiet under professorene Axel Revol og Wilhelm Rasmussen 1929-30 og under professor Georg Jacobsen 1939-40. Elev av Jean Heiberg 1930.

Willi (Johan Wilhelm) Midelfart

Holmsbu, 1954

(1904-1975). Elev av Per Krohg i Paris 1925, av Otte Skøld i Paris 1926. Kunstakademiet under professorene Axel Revol og Wilhelm Rasmussen 1929-30 og under professor Georg Jacobsen 1939-40. Elev av Jean Heiberg 1930.