Kirken ved Havet: (1879-1951). Elev av Harriet Backer i Kristiania, Zahrtmann i København og Simon og Cotter i Paris. Studiereiser til Frankrike og Italia.

Simon Thorbjørnsrud

Kirken ved Havet, 1900

(1879-1951). Elev av Harriet Backer i Kristiania, Zahrtmann i København og Simon og Cotter i Paris. Studiereiser til Frankrike og Italia.