Stilleben: (1867-1919). Elev på Kunst- og Håndverksskolen i Oslo, av akademiet og Zahrtmann i København. Studieopphold i Paris, Firenze og Roma.

Oluf Wold-Torne

Stilleben, 1909

(1867-1919). Elev på Kunst- og Håndverksskolen i Oslo, av akademiet og Zahrtmann i København. Studieopphold i Paris, Firenze og Roma.