Artikler

1200-1715

Tidlig bosetting

Drammen er fundamentert på handel med trelast. Vannsaga økte produksjonen og la grunnlaget for et bysamfunn der elv møtte…

1715-1811

Tvillingbyene

Bragernes og Strømsø var konkurrenter og var underlagt de etablerte byene Christiania og Tønsberg. Iherdige forsøk på å samle de to kjøpstedene…

1811-1866

Byen Drammen

I 1811 lyktes det endelig å slå sammen Bragernes og Strømsø-Tangen til en by. Den ”nye” byen fikk en trang fødsel og en oppvekst fylt…

1866-1903

Kommunikasjonsbyen

Drammens sentrale beliggenhet gjorde byen til en kommunikasjonsby – med en viktig havn, tre jernbanelinjer og som knytepunkt mellom…

1903-1951

Industribyen

1900-tallet innledet siste fase i foredlingen av trelast der den nye elektriske kraften skapte grobunn for en moderne papirindustri. Drammens…

1951-1980

Den store småbyen

Handelen har hel tiden vært en viktig del av Drammens næringsgrunnlag, men ble sammen med tjenesteyting en stadig viktigere næring…

1980-2011

Elvebyen

Drømmen om et bedre bysamfunn ble drivkraften i en stor snuoperasjon der hovedveier ble lagt rundt sentrum og inn i åsene på…