Brøtningsdagen ble tømmeret veltet ut i elva og fløtingen begynte.

{snp_social}