Erik Ødegård, Eget hus (1955-1956)

{snp_social}

Erik Ødegård (1924-2002) var drammenskontorets mann i det viktige arkitektfirmaet Ljøterud og Ødegård. Ørnulf Ljøterud etablerte seg etter hvert som firmaets mann på Kongsbergkontoret. Erik Ødegård hadde et svært godt renommé, som den første blant likemenn. Han var en usedvanlig godt orientert arkitekt, som gjennom studier og reiser innarbeidet full fortrolighet med etterkrigstidens moderne arkitektur. Blant Ødegårds beste arbeider i Drammen regnes Forretningsgård for Christensen på Torgeir Vraas plass, Ibsen bilforretning, Strømsø menighetshus og kanskje viktigst av alt, Bragernes menighetshus og eldresenter. Ødegård tegnet også storslagne utkast til punkthus og rekkehus på Austad, Pyramdieformet høyhus, bilsenter og boliger på Brantenborg og store krumme blokker på Strømsø torv. Eldreboliger i rekke ble realisert på Austad og hans boligblokker på Brantenborg utgjør et av byens flotteste bomiljøer. Som Nilsen og Grenager hadde også firmaet Ljøterud og Ødegård en aksjonsradius langt utover byens grenser. Særlig viktige er Kongsberg kino og Modum Rådhus på Vikersund.