Faksimile av Hansen, Edlund og Kirkhorn tegning av Eugen Ellingsen med planlagt høyblokk.

{snp_social}