Fra Mallingata (ca 1920)

{snp_social}

Småkårsfolk i husene i bakgatene og tverrgatene på begge sider av elva.