Gamle hus og handel

{snp_social}

Bygårdenes bakbygninger og sidefløyer rommet magasiner med trang adkomst, Neumannsgården, Tollbugata 68.