Greni og Solli, Renseanlegget på Solumstrand. (1988-1990)

{snp_social}