Jan Øivind Berntzen, Gyldenløve Brygge. (1986)

{snp_social}

FORNYELSEN AV ELVEBREDDEN Den nye elveparken og de nybygde områdene langs elvebreddene kom i forlengelsen av kloakkrammeplanen med rensing av elven og idékonkurransen Drømmen om Drammen (1987). Det første realiserte prosjektet går helt tilbake til midten av 1980-tallet med Gyldenløve Brygge. Dette var et av postmodernismens første viktige nedslag i Drammen. Arkitekten har gått tilbake til en tradisjonell bygningstype som sjøboden og gitt den nytt innhold som bolig. Dette var i tråd med internasjonale strømninger, der overgangen fra industrisamfunn til informasjonssamfunn skapte et behov for å gjøre noe med nedslitte fabrikk- og havneområder som ble stående ubrukt. Etter hvert gikk arkitektene tilbake til modernismens former og det er nytolkninger av mellom- og etterkrigstidens funksjonalisme vi ser i anlegg som Bueslaget, Union Brygge, Papirbredden og Bragernes Strand.