Kverk hengsle kunne ofte samle opp store mengder tømmer. (1917)

{snp_social}

DRAMMENSVASSDRAGET. Utallige elveløp og store vannmengder løper sammen til ett stort vassdrag som nederst renner ut i Drammensfjorden. Vassdraget åpnet i eldre tid for at store avstander kunne nås med robåt og fløtes med tømmer og bjelker.

Vannfallene var kraftkilder for mange fabrikker og næringsvirksomheter. Midtveis dannet de store elveløpene lange innsjøer, Randsfjorden, Sperillen, Krøderen, Tyrifjorden, Eikeren. Tømmer og varer kunne transporteres med dampskip på innsjøene. De naturlige transportårer fulgte elver og innsjøer.