”Look to Strømsø”

{snp_social}

Vinnerforslaget av Norconsult og Alliance arkitekter med motto ”Look to Strømsø” fra Idékonkurransen ”En by å leve i” – utvikling av Srømsø sentrum. Forslaget har ideer til hvordan bydelen kan utvikles og utformes, på kort og lang sikt, men også en fremtidsvisjon. Jernbanestasjonen nederst til høyre, Strømsø kirke øverst midt i bildet