Mange dammer i vassdraget regulerte vannføringa under fløtingen (1923)

{snp_social}