Nils Boye, Villa Søhoel (1937)

{snp_social}

FUNKSJONALISME Funksjonalismen er navnet som brukes om moderne bygninger i den internasjonale stilen. Den ble utviklet i Europa og i USA i mellomkrigstiden og kom hit allerede rundt 1930. Stilen kjennetegnes av bruken av flate tak, rene veggflater, asymmetriske, sprosseløse vinduer og dører, og bruk av vindusbånd. I Drammen tegnet flere av byens ledende arkitekter funksjonalistiske bygninger, på folkemunne kalt ”FUNKIS”. Av byens egne arkitekter nevnes Christian Fredrik Arbo, N.P. Nilsen, Alf Bugge, Bjarne Thinn Syvertsen, Harald Wildhagen, Nils Boye og Jarle Bakken. Også utenbys arkitekter som Holger Nicolai Bratlie, Ove Bang og Arne Pedersen & Reidar Lund tegnet flotte funksjonalistiske bygninger i Drammen. Funksjonalistiske villaer preger store deler av Bragernessiden i strøket. Fra Heiaterrassen, over Hans Hansensvei og Rebbansbakken til Toppenhaug og Strøtvet. Men også på Strømsø finnes det utmerkede eksempler på funksjonalisme.