Nilsen og Grenager, Braathengården, (1962-1965)

{snp_social}