Nilsen og Grenager, Tyri fabrikker. (1946 - 48)

{snp_social}