Nilsen og Grenager, Tyri fabrikker A/S. Faksimile fra Byggekunst (1949)

{snp_social}