Oversiktsbilde over Den Norske Papirfiltfabrilkk, til venstre ligger verkstedbygningen.

{snp_social}