Peder von Cappelen (1763-1837)

{snp_social}

Peder von Cappelen (1763-1837) verkseier, skipsreder og trelasthandler. Sammen med generalveiintendant i Akershus Peder Anker drev han fram bybrua i Drammen. Brua som sto ferdig i 1813, ble finansiert ved aksjer, og da den var nedbetalt i 1835, ble den overtatt av Drammen kommune

DRAMMEN BLIR BY

Trelastarbeidere slo seg ned på Kobbervikstranden på 1400-tallet og trelasthandlere på Bragernes på 1500-tallet.

I 1624 ble borgerne på Bragernes beordret til Christiania, men flere flyttet til Strømsø. Da flyttevedtaket ble opphevet i 1639 bosatte flere seg på Bragernes.

Fra 1656 til 1678 hørte Bragernes og Strømsø sammen som ett ladested under Christiania. I 1662 avslo kongen en søknad om bystatus, men Drammen fikk egne byfunksjonærer. Strømsø ble overført til Jarlsberg grevskap i 1678 og fikk egne funksjonærer.

I 1715 fikk ladestedene Bragernes og Strømsø likelydende byprivilegier. Fortsatt rivalisering.

I 1800 ble Bragernes skilt fra Christiania, og fra 19. juni 1811 ble byfogd Lyche på Strømsø utnevnt til byfogd for den sammenslåtte byen Drammen.

Den store handelen tvang til slutt fram byen. Både Tønsberg, greven og Christiania ville lenge ha del i fortjenesten i Drammen.