Perspektivskisse mot Strømsø Torg (1935)

{snp_social}

Perspektivskisse mot Strømsø Torg fra Sverre Pedersens reguleringsplan for Strømsø i 1935. Her vises høyhuset ved bruenden, det som senere, i en enda høyere utforming, ble bygget for Skoger Sparebank.