Robert Bjørka, punkthuset på Kobbervik (1958-1962)

{snp_social}

Dagens byggeaktivitet i Drammen skjer i forlengelsen av den storstilte moderniseringen av byens sentrum på 1950- og 60-tallet og den betydelige utvidelsen på St.Hansberget, Åskollen, Fjell og Åssiden.

Storhetstiden for byfornyelse i Drammen etter krigen var i denne perioden og byen hadde den gangen en rekke dyktige arkitekter som var godt skolert i senmodernismens teknologi og formspråk. Fabrikker, forretningsgårder, skoler, aldershjem, tinghus, boligblokker og eneboliger hadde et stilrent, moderne preg og denne perioden er et høydepunkt i byens arkitekturhistorie. Arkitektene var internasjonalt orientert og i dialog med det ypperste innen ny skandinavisk og europeisk byggekunst. Riving, ombygginger og påbygg uten tilstrekkelig respekt for bygningenes særpreg har gjort at mye er forsimplet eller gått tapt.