Sverre Pedersens reguleringsplan for Strømsø (1935)

{snp_social}

Perspektiv av Sverre Pedersens forslag til reguleringsplan for Strømsø i 1935. Her vises tydelig ”byaksen” mellom Bragernes Torg og Marienlyst.