Tømmergrime. Over innsjøene måtte tømmeret slepes. Dampbåtene overtok jobben fra tømmerfløterne.

{snp_social}

Dampbåter. Over innsjøene måtte tømmerfløterne enten "seile" eller "trekke" tømmeret i store grimer.

I 1837 ble dampskipet "Kong Ring" bygget i Hønefoss for å dra tømmer over Tyrifjorden. "Kong Ring" hadde ti hestekrefter, så få år seinere fulgte "Kong Harald". I 1848 kom "Løven" på Randsfjorden. I 1953 kom "Greven" på Tyrifjorden, og i 1955 kom "Rond" på Randsfjorden.