Ut på tur

{snp_social}

Fra Thurmans vei. Da beitingen opphørte i Bragernesåsen omkring 1860 fikk drammensere ideen om å plante trær og bygge gangveier i åsen. Komiteen for Bragernæraasens Forskjønnelse bygget etter hvert et stort nett av spaserveier, og åsen ble populær blant drammenserne.