Ut på tur

{snp_social}

Alt fra starten ble turveiene i Bragernesåsen så populære at trafikken dannet grunnlag for en bruspaviljong. Snekkermester Ruud bygde en liten paviljong i åsen i 1883, men den ble snart for liten. I oktober 1898 ble Åspaviljongen åpnet. Bygningen var i dragestil med stort takutstikk. I 1935 ble også denne utvidet og bygget om i funkisstil