Besøk museet

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, fylkesmuseum og galleri for Buskerud er en stiftelse opprettet i 1996. Stiftelsen består av tidligere Drammens Museum, grunnlagt i 1908, Drammen Kunstforening, grunnlagt i 1867 og Stiftelsen Gulskogen gård, opprettet i 1959. I stiftelsen inngikk dessuten Thaulow-samlingen av kunst og kuriosa fra Modum Bad. Drammens Museum forvalter dermed et bredt kulturhistorisk materiale av gjenstander, bygninger og billedkunst fra eldre og nyere tid.

DRAMMENS MUSEUM
Konnerudgt. 7,
3045 Drammen

 

ÅPNINGSTIDER
Åpent hver dag hele året

Mandag - fredag: 11 - 15
Torsdag: 11 - 20
Lørdag - søndag: 11 - 17

Tlf. 32 20 09 30
post@drammens.museum.no