Formidling

Formidling av Jubilumsutstillingen 2011

Jubielumsutstillingen 2011 ble formidlet til alle elever på 8. trinn i Drammen, Lier og Nedre-Eiker, samt til alle elever på vg2 på Drammen videregående skole i jubielumsåret. Museumspedagogene ved Drammens Museum utarbeidet pedagogiske formidlingsopplegg tilpasset de to målgruppene.

8. klasse arbeidet med filmoppgaver knyttet til ulike tema i den byhistoriske delen av Jubileumsutstillingen 2011. Hovedmålet var å bli kjent med Drammen bys historie og de hendelser som har funnet sted som ligger til grunn for den byen ungdommene kjenner i dag.

Elevene fra vg2 arbeidet også med iPod og filmoppgaver, men i den arkitektoniske delen av utstillingen i Lychepaviljongen. Hovedmålene for opplegget var å gjøre elevene bedre kjent med Drammmen og øke forståelsen for bygningers historiske verdi.

Utstillingen blir fortsatt brukt i undervisningen. I 2012 kom alle elever på 8. trinn i Drammen, samt vg3 fra Drammen videregående. De løste de oppgavene slik vi ser de i videoene til høyre.